Naši se preci nisu bavili vinima. I nismo tajne vinarstva spoznali iz porodičnih predanja. Mi smo kroz život išli drugim stazama, sretajući se sa ovim čudesnim napitkom često i rado. A onda su nas naše staze, savim slučajno, dovele na parče zemlje koje će promeniti tokove naših života. Komad tla, koji nam je šapnuo da se sva naša traganja za Lepotom, Umetnošću i Prirodom mogu završiti baš tu. I mi smo skrenuli sa naših utabanih puteva, u Neočekivano. Taj je šapat bio sudbonosan...